Handelsbetingelser for SafeSwap

Betingelserne består af to dele:
1. Vilkår for handel via SafeSwap
2. Ansvarsfordeling og vilkår for forbrugerbeskyttelse

1. Vilkår for handel via SafeSwap

1.1 SafeSwaps rolle

 • SafeSwap I/S garanterer for sikre og transparente handler mellem to private, der har indgået en aftale om en handel vedrørende et produkt – typisk et brugt produkt. Udgangspunktet i sådanne handler er, at det ikke er forbrugerkøb, og at det ikke er onlinehandel (SafeSwap formidler ikke aftalen, den er indgået inden SafeSwap får en rolle). Det betyder, at køber kun har en fortrydelsesret, såfremt det konkret aftales. Med SafeSwap får sælger og køber mulighed for at aftale fortrydelsesret under sikre vilkår.
 • Køber accepterer at SafeSwap udfører fortrydelsesretten på vegne af køber på de vilkår der fremgår af disse betingelser.
 • Sælger accepterer at fremsende den solgte vare til SafeSwap på de vilkår mht. betaling og fragt m.m., således at SafeSwap kan udføre fortrydelsesretten på de vilkår, der fremgår her.
 • Efter en vedlagt ordre hos SafeSwap I/S via hjemmesiden SafeSwap.dk. Kontakter virksomheden SafeSwap køber og forelægger ordren.
 • Hvis køber bekræfter, at vedkommende er enig i beskrivelsen af de aftalte handelsbetingelser, vil processen være følgende: SafeSwap afsender (per mail) på vegne af sælger en faktura til køber for varen samt et administrationsgebyr afhængigt af varens pris. Køberen overfører det aftalte beløb inklusive administrationsgebyret, til SafeSwap, som derefter beder sælgeren om at sende varen til SafeSwap.
 • Herefter foretager SafeSwap en kvalitetskontrol af den modtagne vare for at se om, det stemmer overens med det aftalte. Blåstemples varen vil den blive videresendt til køber, og det overførte beløb ekskl. administrationsgebyret overføres til sælgeren.

 

1.2. Gebyr for SafeSwaps ydelse

 • SafeSwap tager et administrationsgebyr, hvilket dækker omkostningerne for kvalitetskontrollen og den dertil videre forsendelse til køberen.
 • Beregningen af administrationsgebyret kan ses i den nedenstående tabel. Hvis der handles for under 2500kr. tager SafeSwap et administrationsgebyr på 100kr. Handles der for 2500kr. eller derover tager SafeSwap et administrationsgebyr på 200kr.

Prisklasse beregnet i danske kr.

 Gebyret i danske kr.

<2500

100

> 2500

200

 

1.3. Levering

 • Sælger indvilliger at sende varen til SafeSwap I/S inden for to hverdage efter modtagelsen af en bekræftelse på; at køber har overført det fulde beløb. Sendes forsendelsen senere pålægges der et gebyr på 25 kr. pr. påbegyndt dag. Gebyret vil blive fratrukket i den endelige afregning til sælger.
 • SafeSwap I/S modtager pakker fra disse leverandører; Postnord, GLS, DAO & Bring. Sælger vil modtage en mail, hvori der bekræftes, at SafeSwap har modtaget pengene, og hvor forsendelsen skal sendes hen.
 • SafeSwap påkræver at varen sendes i en papkasse og pakkes forsvarligt. SafeSwap leverer forsendelsen i samme emballage som ved modtagelse.

 

1.4. Force majeure

 • SafeSwap I/S er ikke ansvarlig for manglende aftale opfyldelse, som skyldes force majeure. Eksempel; krig, terrorisme, naturkatastrofer, pandemi, m.v.

 

1.5. Følgeskader

 • SafeSwap I/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der som følge ved brug af SafeSwaps tjenester måtte have skabt, medmindre det følger direkte af dansk lovgivning.

 

1.6. SafeSwaps rettigheder

 •  Indholdet på denne hjemmeside er ophavsretsligt beskyttet og tilhører SafeSwap I/S.

 

1.7. Alder for brug af SafeSwap

 • Af hensyn til Værgemålsloven kapitel 6 § 42, stk 1; skal man være mindst 15 år eller ældre for at benytte SafeSwap.

 

1.8. Tilgængelighed

 • SafeSwap kan ikke forsikre, at der til enhver tid vil være fuld tilgængelighed til vores hjemmeside. SafeSwap er ikke ansvarlig for eventuelle netværksbrud o.l. som begrænser adgangen til vores hjemmeside.

 

1.9. Regler for brug af SafeSwap

 • SafeSwap kan ikke forsikre, at der til enhver tid vil være fuld tilgængelighed til vores hjemmeside. SafeSwap er ikke ansvarlig for eventuelle netværksbrud o.l. som begrænser adgangen til vores hjemmeside.
 • Reglerne er gældende, indtil de afløses af nye. Denne version af regler for brug af SafeSwap og SafeSwaps tjenester erstatter de tidligere og træder i kraft den 01/09-2020.

2. Ansvarsfordeling og vilkår for forbrugerbeskyttelse

2.0 Ulovlige varer

 • Det er ikke tilladt at forsøge at anvende SafeSwaps ydelser til handel med hælervarer eller varer, som er ulovlige i henhold til dansk lovgivning. Eksempel; piratkopier, våben og stoffer. Såfremt vi får mistanke om at dette sker, vil vi orientere myndighederne.

2.1 Dit ansvar, som sælger

 • Du som sælger står inde for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen dertil, at du er berettiget til at overdrage ejendomsretten til køber.
 • Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen eller varebeskrivelsen i ordren ikke krænker rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person. Dertil er du som sælger også ansvarlig for ikke at oplyse falske eller vildledende informationer ved et salg.
 • Sælger hæfter selv for omkostningerne for forsendelsen af varen til SafeSwap og bærer ansvaret for varen, indtil den er modtaget af SafeSwap.
 • Sælgeren står med ansvaret for at dokumentere indholdet af den indsendte forsendelse til SafeSwap. Dertil hæfter sælger også for returomkostninger, hvis verificeringen ikke godkendes, og varen derfor skal sendes retur til sælger.
 • Du som sælger, skal være i besiddelse af et bevis for, at din vare er afsendt. Hvis forsendelsen udebliver kan køber annullere ordren.

2.2. Dit ansvar, som køber

 • Køber er forpligtet til at betale det skyldige beløb på forfaldsdatoen. Dertil er det dit ansvar at læse betingelserne for din handel og SafeSwaps ydelse grundigt igennem. Ved en annulleret ordre får køber sine penge retur, det gælder dog ikke det betalte administrationsgebyr, hvis kvalitetskontrollen er udført på varen.

2.3. Inden afsendelse af vare

Det er sælgers pligt at sikre sig følgende:

 • At den aftalte vare bliver sendt i pakken, hvortil den overholder de anførte beskrivelser. Gøres dette ikke, skal sælger betale returomkostninger, for at få tilbagesendt forsendelsen.
 • SafeSwap påkræver at varen sendes i papkasse og pakkes forsvarligt. Sælger bærer risikoen for forsendelse. Herunder er det sælgers risiko, såfremt varen eventuelt skulle blive beskadiget under transporten til SafeSwap. Modtagelsen af en beskadiget varer vil blive anset som en annulleret handel, hvorefter der påkræves, at sælger betaler et gebyr for at få returneret varen.
 • At varen indleveres i Postnord, DAO eller GLS’ pakkeshop senest 2 dage efter, at handelsanmodningen er blevet godkendt af køber. Såfremt varen ikke når at blive indleveret, vil der blive pålagt et gebyr på 50kr,- per dag, som vil blive trukket fra tilsigtet fortjeneste ved salget. Sælger er ansvarlig og forsat faktureres for administrationsomkostningerne og at SafeSwap ikke er erstatningspligtig over for, forsinket forsendelse, hvorfor der ikke sker refundering af forsendelsesomkostninger.
 • At forsendelsen sendes til den rigtige adresse med de rigtige informationer, som sælger, får givet fra SafeSwap. Dertil skal sælgeren opgive Track and Trace nr. til SafeSwap, idet pakken er forsendt. Se punkt 1.3. for, hvordan du skal opgive Track and Trace nr.
 • Ved en annulleret ordre får køber sine penge retur og sælger, modtager en besked angående den annullerede ordre. Såfremt at SafeSwap modtager varen fra sælger efter annulleringen, vil sælger skulle betale returomkostningerne.

 

2.4. SafeSwaps ansvar

 • SafeSwap forestår betalingen af forsendelsen fra SafeSwap til køber.
 • SafeSwap bærer ansvaret, såfremt at kvalitetskontrollen er mangelfuld ift. til de aftalte vilkår. Dette indebærer alle de fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var, til stede, da køber fik varen leveret, som ikke er blevet set af SafeSwap. Dette gælder ikke for så vidt angår skjulte mangler.
 • SafeSwap bærer ansvaret for at beskytte persondata imod misbrug og ulovlige behandlinger.

 

2.5. Indsamling og opbevaring af persondata

 • SafeSwap I/S behandler kun almindelige personoplysninger. SafeSwap behandler personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden. Hvis SafeSwap vil benytte personoplysningerne til et andet formål, vil kunden blive oplyst om dette. SafeSwap må opbevare almindelige personoplysninger, så længe der er lovhjemmel for det, hvor disse persondata efterfølgende skal slettes eller som minimum, anonymiseres.
 • Da SafeSwap behandler persondata, følger SafeSwap forpligtet til at følge loven, om sikkerhed jf. persondataforordningen. Hvis du som bruger ønsker dine persondata slettet hos SafeSwap, kan du rette henvendelse til SafeSwap, der vil efterleve dette krav, medmindre SafeSwap har lovhjemmel til at beholde dine persondata.

De krav, SafeSwap er forpligtet til at overholde, kan ses forneden.

 • SafeSwap må kun behandle dataene i overensstemmelse med det formål, som dataene blev indsamlet til.
 • SafeSwap må kun behandle persondata, hvis SafeSwap har modtaget samtykke. Med accept af disse handelsbetingelser giver du accept til, at SafeSwap må behandle de modtagne data i overensstemmelse med disse betingelser.
 • SafeSwap må ikke viderebehandle persondata, hvor kunden har tilbagekaldt sit samtykke.
 • SafeSwap er forpligtet til at kontakte Datatilsynet, hvis der opstår databrud.
 • SafeSwap skal forholde sig på et transparent niveau; forstået på den måde, at kommunikationen mellem SafeSwap og kunden samt behandlingen af persondata skal foregå på et klart og neutralt sprog.

 

2.6. Forpligtigelser

 • Hvad enten du er køber eller sælger i en sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser, SafeSwaps support træffer. Sælgers eller købers manglende efterlevelse af en sådan afgørelse, vil derfor kunne sanktioneres som misligholdelse.

 

2.7. Klage

 • Køber i forhold til Sælger: De indgåede handler, hvor SafeSwap I/S udfører kvalitetskontrol på vegne af køber er civilkøb, eftersom det er private som handler med private. Der er som udgangspunkt ikke muligt at indbringe disse handler for Center for Klageløsning, men parterne kan indbringe tvister for domstolene, hvis det skulle ønskes.
 • I forhold til SafeSwap: Hvis du derimod som forbruger vil klage over din aftale med SafeSwap (dvs. klagen vedrører ikke selve købet/handlen, men SafeSwaps ydelser) skal du kontakte support@safeswap.pixelpanda.dk. Hvis det ikke er muligt for os at finde en løsning, kan du som forbruger hvad enten du er sælger eller køber i vores sag sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Vil du klage over behandlingen af dine persondata, kan dette gøres hos Datatilsynet.

Dog vil du indtil sagen er afgjort, være forpligtet til at respektere og efterleve SafeSwaps afgørelse.

 

2.8. Fortrydelsesret

 • Køber i forhold til Sælger: De indgåede handler, hvor SafeSwap I/S udfører kvalitetskontrol på vegne af køber er civilkøb, eftersom det er private som handler med private. Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret eller returret i disse sager, men SafeSwap udfører en fortrydelsesret på vegne af køber i overensstemmelse med disse vilkår. Både køber og sælger kan imidlertid fortryde aftalen med SafeSwap.
 • I forhold til SafeSwaps ydelser: SafeSwap giver både sælger og køber ret til fortrydelse af SafeSwaps ydelser i 14 dage fra indgåelse af aftalen med SafeSwap. Fortrydelsesretten udløber i tilfælde hvor SafeSwaps ydelse bliver udført inden fortrydelsesfristens udløb.
 • Ved accept af denne aftale er både køber og sælger indforstået med. At SafeSwap I/S kan udføre kvalitetskontrollen, selvom 14 dages fristen for fortrydelsesretten i forhold til SafeSwap ikke er udløbet. Fortrydelsesretten i forhold til SafeSwap udløber under alle omstændigheder når ydelsen er fuldt leveret, hvilket den er når varen er gjort klar til videreafsendelse til køber.
 • Du som sælger eller køber er forpligtiget til at afholde forsendelsesomkostningerne, såfremt fortrydelsesretten gøres gældende.

 

2.9. Reklamationsret

 • I forhold til Sælger: De indgåede handler, hvor SafeSwap I/S udfører kvalitetskontrol på vegne af køber er civilkøb, eftersom det er private som handler med private. Det er ikke forbrugerkøb, men køber kan reklamere over mangler, der viser sig efterfølgende. I disse tilfælde, skal køber kontakte sælger direkte. Køber vil skulle klage snarest muligt efter at vedkommende opdager manglen, og den udløber under alle omstændigheder efter 2 år.
 • I forhold til SafeSwap: SafeSwap vil gøre alt for at levere en fuldt tilfredsstillende ydelse, men både køber og sælger kan som forbrugere reklamere vedrørende SafeSwaps ydelser, snarest muligt efter at man måtte finde en fejl i disse. Reklamationsretten udløber dog under alle omstændigheder efter 2 år. For reklamation over SafeSwaps ydelser kontakt venligst SafeSwap via vores hjemmeside under ’kontakt os’.
shield
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram